Obsah

Sběrné místo Krásný Dvůr


Provozní doba:

Středa: 15:30 - 17:30
Sobota:  9:00 - 11:00

Odpovědná osoba: Michal Jedlík tel:736224062

Poplatek za uložení na sběrném místě: neplatí občané a chalupáři trvale žijící v katastru obce Krásný Dvůr. Ostatní dle platného ceníku. Poplatek vybírá odpovědná osoba.