Obsah

Vstupné


Vstupné pro rok 2017

Základní vstupné: 90,- Kč
(I. i II. okruh)  
   
Snížené vstupné: 60,- Kč
Rodinné vstupné: 240 ,- Kč
(2 dospělé osoby a až 3 děti do 15 let věku)  
   
Děti do 6 let v hromadné výpravě: 30,- Kč

 

Snížené vstupné pro:

-      děti od 6 do 15 let

-      studenty do 26 let po předložení platného dokladu o studiu

-      držitele studentské Karty mládeže EURO<26

-      držitele průkazu ISIC

-      invalidy po předložení průkazů ZTP

-      seniory nad 65 let věku

 

Volný vstup:

-      děti do 3 let (mimo hromadné výpravy)

-      zaměstnanci NPÚ + max. 3 rodinní příslušníci

-      držitelé průkazu ICOMOS, ICOM

-      držitelé průkazu Asociace muzeí a galerií České republiky

-      pedagogický doprovod hromadných školních výprav

       (max 2 osoby na jednu skupinu)

-      držitelé průkazu ZTP - děti (do 18 let), ZTP/P a průvodcům ZTP/P

-      držitelům tzv. volných vstupenek vydaných generálním ředitelstvím NPÚ

-      novinářům na pracovní cestě po předchozí akreditaci u správy památkového objektu

 

Příplatky k základnímu vstupnému

-      za provedení mimo návštěvní dobu    50 %  -   120,- Kč

-      za provedení mimo sezónu                 100 %  -   160,- Kč

-      za cizojazyčný výklad                          100 %  -  160,- Kč

-      zapůjčení cizojazyčného textu             20,- Kč

-      poplatek za fotografování                    500,- Kč

-      poplatek za filmování                           1 000,- Kč

 

Prohlídky mimo návštěvní dobu a mimo sezónu se uskutečňují pouze na základě písemné objednávky a dle provozních možností správy zámku.

Při doprovodných akcích se stanovuje vstupné zvlášť.

Vstup do zámeckého parku je bezplatný. Prohlídka s průvodcem je zpoplatněna (II. okruh)

 

Státní zámek Krásný Dvůr
439 72 Krásný Dvůr
Tel./fax: 415 210 004, 415 210 036, 724 323 427, 773 761 148

Oficiální stránky státního zámku www.krasny-dvur.cz

Email: krasnydvur@npu.cz