Obsah

Vstupné


Vstupné pro rok 2023

dospělí od 25 do 64 let 160,-Kč
senioři 65+ 130,-Kč
mládež od 18 do 24 let 130,-Kč
držitel průkazu ZTP,ZTP/P 130,-Kč
děti od 6-17 let    50,-kč
děti do 5 let zdarma
průvodnce držitele ZTP/P zdarma
pedagogický dozor (skupiny 15 dětí) zdarma

průvodce organizované skupiny (1osoba pro 15 lidí)   zdarma

karta zaměstnance s QR kódem MK ČR                zdarma

průkaz ICOMOS                                                     zdarma

celoroční volné vstupné vydané NPÚ                     zdarma

jednorázové vstupenky NPÚ                                   zdarma

průkaz zaměstnance NPÚ(+až 3 rodinní příslušníci)    zdarma

Prohlídky mimo návštěvní dobu a mimo sezónu se uskutečňují pouze na základě písemné objednávky a dle provozních možností správy zámku.

Při doprovodných akcích se stanovuje vstupné zvlášť.

Vstup do zámeckého parku je bezplatný. Prohlídka s průvodcem je zpoplatněna (II. okruh)

 

Státní zámek Krásný Dvůr
439 72 Krásný Dvůr
Tel./fax: 415 210 004, 415 210 036, 724 323 427, 773 761 148

Oficiální stránky státního zámku www.krasny-dvur.cz

Email: krasnydvur@npu.cz